Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 5 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών - Διεύθυνση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Τμήμα Δαπανών
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΔΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ210 368 9233Διοικητικό Προσωπικό
2.ΜΠΙΣΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ210 368 9030Διοικητικό Προσωπικό
3.ΜΩΡΑΪΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ210 368 9067Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
4.ΤΖΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ210 368 9105Διοικητικό Προσωπικό
5.ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ210 368 9015Διοικητικό Προσωπικό