Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 10 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Τμήμα: Τμήμα Προμηθειών
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ210 727 5857Διοικητικό Προσωπικό
2.ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ210 727 5884Συνεργάτης
3.ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ210 727 5849Διοικητικό Προσωπικό
4.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 727 5851Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
5.ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΣΟΦΙΑ Συνεργάτης
6.ΛΑΖΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ210 727 5860Συνεργάτης
7.ΜΠΑΜΠΑΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ210 727 5881Συνεργάτης
8.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ210 727 5801Συνεργάτης
9.ΧΑΡΙΣΗ ΜΙΡΛΕΝΑ210 727 5790Συνεργάτης
10.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ210 727 5779Συνεργάτης