Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 22 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες - Διεύθυνση: Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail ΙδιότηταΤμήμα
1.ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ210 727 7633 Χώρος
2.ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7309 Χώρος
3.ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7347 Χώρος
4.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ210 727 7332, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
5.ΑΣΤΑΡΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ210 727 7336, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
6.ΒΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ210 727 7775Συνεργάτης
7.ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ210 727 7327, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
8.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ210 727 7335, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
9.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7636 Χώρος
10.ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ210 727 7665 Χώρος
11.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7389 Χώρος
12.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ210 727 7330, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
13.ΘΩΔΑ ΕΛΕΝΗ210 727 7329, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
14.ΛΙΒΙΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ210 727 7340, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
15.ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ210 727 7334, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
16.ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ210 727 7352 Χώρος
17.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 109 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7337 Χώρος
18.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 112 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7348 Χώρος
19.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 113 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7349 Χώρος
20.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 115 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7350 Χώρος
21.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 312 ΘΕΣΗ Α ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7345 Χώρος
22.ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ ΑΛΙΚΗ210 727 7333, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)