Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 77 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες - Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail ΙδιότηταΤμήμα
1.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Γ ΦΕΠΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) Χώρος
2.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Γ ΦΕΠΑ (ΔΕΞΙΟΣ) Χώρος
3.ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ210 727 5180Διοικητικό Προσωπικό
4.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 746 2300, 210 746 2400Διοικητικό Προσωπικό
5.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 727 5561, 210 727 5550Διοικητικό Προσωπικό
6.ΓΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ210 727 7499 Διοικητικό Προσωπικό
7.ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ210 727 7765 Χώρος
8.ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ210 746 2300, 210 746 2400Διοικητικό Προσωπικό
9.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 727 5771 Χώρος
10.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΙΘΕ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)210 727 5550 Χώρος
11.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ222 802 1816, 222 802 1817 Χώρος
12.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 1210 727 7497 Χώρος
13.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 2210 727 7498 Χώρος
14.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ210 724 7141Χώρος
15.ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ210 727 5776 Χώρος
16.ΘΥΡΩΡΕΙΟ Α' ΦΕΠΑ210 727 5576 Χώρος
17.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΚ/045210 368 8600 Χώρος
18.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 48210 368 8708 Χώρος
19.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 11210 368 9450 Χώρος
20.ΘΥΡΩΡΕΙΟ Β' ΦΕΠΑ210 727 5564 Χώρος
21.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ210 746 1431 Χώρος
22.ΘΥΡΩΡΕΙΟ Γ' ΦΕΠΑ210 727 5528 Χώρος
23.ΘΥΡΩΡΕΙΟ Δ' ΦΕΠΑ210 727 5541 Χώρος
24.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΦΕ210 727 5581 Χώρος
25.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΦΕ (ΠΥ/003)210 727 5548 Χώρος
26.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 5210 368 9399 Χώρος
27.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13Α210 368 8002 Χώρος
28.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΝΟ/001)210 368 8718 Χώρος
29.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΝΟ/002)210 368 8703 Χώρος
30.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΝΟ/002)210 368 8704 Χώρος
31.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΕΦΑΑ210 727 6111 Χώρος
32.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30210 368 9696 Χώρος
33.ΘΥΡΩΡΕΙΟ Σ.Θ.Ε (είσοδος γραμματειών)210 727 4379 Χώρος
34.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1210 368 9477 Χώρος
35.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΕΦΑΑ210 727 6060 Χώρος
36.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ210 746 1298 Χώρος
37.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ210 727 6426 Χώρος
38.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ210 746 1444 Χώρος
39.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ210 746 1000 Χώρος
40.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ210 727 5111 Χώρος
41.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ210 727 4772 Χώρος
42.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ210 727 6719 Χώρος
43.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΥΠΑ210 727 5994 Χώρος
44.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 3 (αρχαιολογικό μουσείο) Χώρος
45.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΧΡ. ΛΑΔΑ 6210 368 9040 Χώρος
46.ΘΥΡΩΡΕΙΟ - ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΜ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ210 746 1277 Χώρος
47.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7326 Χώρος
48.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 5 (3ος όροφος)210 368 9318 Χώρος
49.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 727 7360 Χώρος
50.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΠ/007 Ι ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ210 368 8204 Χώρος
51.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΠ/007 ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 210 368 8270 Χώρος
52.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΠ/020 ΠΤΔΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ210 368 8503 Χώρος
53.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 727 7499 Χώρος
54.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 42210 368 9538 Χώρος
55.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 6210 368 8911 Χώρος
56.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 746 1095 Χώρος
57.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 47210 368 8683 Χώρος
58.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 57 (ΝΟ/002)210 368 8738 Χώρος
59.ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 727 7499Διοικητικό Προσωπικό
60.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ210 727 5501 Χώρος
61.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΟΥΔΙ210 746 2300 Χώρος
62.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΟΥΔΙ210 746 2400 Χώρος
63.ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΦΑΑ210 727 6121 Χώρος
64.ΚΙΛΙΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ222 802 1816Συνεργάτης
65.ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ210 368 8093Διοικητικό Προσωπικό
66.ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ210 368 9696 Διοικητικό Προσωπικό
67.ΛΙΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ210 727 5772, 210 727 5771Διοικητικό Προσωπικό
68.ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ222 802 1817Συνεργάτης
69.ΠΥΛΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ210 727 5502 Χώρος
70.ΣΤΡΟΜΠΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ210 368 9450 Διοικητικό Προσωπικό
71.ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ210 368 9477Διοικητικό Προσωπικό
72.ΤΣΑΚΛΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ210 727 6426Διοικητικό Προσωπικό
73.ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ210 368 9721Διοικητικό Προσωπικό
74.ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (πίσω)210 746 2266 Χώρος
75.ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ222 802 1806 Χώρος
76.ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 368 8718Διοικητικό Προσωπικό
77.ΧΟΝΔΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ210 368 8703Διοικητικό Προσωπικό