Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 6 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Φιλολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ210 727 7960Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
2.ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ210 727 7545Διοικητικό Προσωπικό
3.ΜΠΟΪΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ210 727 7386Διοικητικό Προσωπικό
4.ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ210 727 7952Διοικητικό Προσωπικό
5.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ210 727 7310 Χώρος
6.ΦΩΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ210 727 7738Διοικητικό Προσωπικό