Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 8 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Φαρμακευτικής
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ210 727 4058Διοικητικό Προσωπικό
2.ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ210 727 4093Διοικητικό Προσωπικό
3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ210 727 4666 Χώρος
4.ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ210 727 4064Συνεργάτης
5.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ210 727 4666Διοικητικό Προσωπικό
6.ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΜΑΡΙΑ210 727 4193Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
7.ΠΛΑΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ210 727 4355Διοικητικό Προσωπικό
8.ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ210 727 4351Διοικητικό Προσωπικό