Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 5 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Μουσικών Σπουδών
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΑΠΟΣΚΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ210 727 7302Διοικητικό Προσωπικό
2.ΓΙΑΚΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ210 727 7359Διοικητικό Προσωπικό
3.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΝΑΪΣ210 727 7772Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
4.ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ210 727 7693Διοικητικό Προσωπικό
5.ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ210 727 7894Διοικητικό Προσωπικό