Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 7 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ210 727 5746 Χώρος
2.ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ210 727 5768Διοικητικό Προσωπικό
3.ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ210 727 5715Διοικητικό Προσωπικό
4.ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ210 727 5712Διοικητικό Προσωπικό
5.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ210 727 5874Διοικητικό Προσωπικό
6.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΣΑΠΦΩ210 727 5746Διοικητικό Προσωπικό
7.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ210 727 5742Διοικητικό Προσωπικό