Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ210 727 7308Διοικητικό Προσωπικό
2.ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ210 727 7307Διοικητικό Προσωπικό
3.ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ210 727 7312Διοικητικό Προσωπικό
4.ΦΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ210 727 7794Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ