Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 9 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Προγράμματος Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Λογοτεχνίας της Αρχαίας Ελλάδας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ210 727 7769 Χώρος
2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 210 727 7469 Χώρος
3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ210 727 7422 Χώρος
4.ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ210 727 7422, 210 727 7409Συνεργάτης
5.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ210 727 7763Συνεργάτης
6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΝΕΓ)210 727 7409 Χώρος
7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΝΕΓ)210 727 7328 Χώρος
8.ΤΟΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ210 727 7769Συνεργάτης
9.ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ210 727 7469Συνεργάτης