Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 5 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Φιλοσοφίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΑΡΚΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ210 727 7514Διοικητικό Προσωπικό
2.ΓΚΟΥΦΑ ΙΟΥΛΙΑΣυνεργάτης
3.ΜΕΡΒΑΚΙΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ210 727 7511Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
4.ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ210 727 7697Διοικητικό Προσωπικό
5.ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 727 7962Διοικητικό Προσωπικό