Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ222 809 9523, 222 809 9634Χώρος
2.ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ222 809 9634Διοικητικό Προσωπικό
3.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ222 809 9523Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
4.ΠΡΑΤΣΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ222 809 9523Διοικητικό Προσωπικό