Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Κοινωνιολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ210 368 8719, 210 368 8739, 210 368 8746Χώρος
2.ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ210 368 8739Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
3.ΝΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ210 368 8746Διοικητικό Προσωπικό
4.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ210 368 8719Διοικητικό Προσωπικό