Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ222 802 1870, 222 802 1871Χώρος
2.ΚΑΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ222 802 1871Διοικητικό Προσωπικό
3.ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ222 802 1870Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
4.ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ222 802 1870, 222 802 1871Διοικητικό Προσωπικό