Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ222 809 9673, 222 809 9674Χώρος
2.ΚΑΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ222 809 9522Διοικητικό Προσωπικό
3.ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ222 809 9673Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
4.ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ222 809 9674Διοικητικό Προσωπικό