Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ222 802 1850, 222 802 1851, 222 802 1852Χώρος
2.ΠΑΣΤΡΑ ΕΛΕΝΗ222 802 1851Διοικητικό Προσωπικό
3.ΣΑΤΡΑΒΕΛΑ ΣΟΦΙΑ222 802 1852Διοικητικό Προσωπικό
4.ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ222 802 1850Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ