Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ222 809 9703, 222 809 9672Χώρος
2.ΠΑΣΤΡΑ ΕΛΕΝΗ222 809 9540Διοικητικό Προσωπικό
3.ΣΑΤΡΑΒΕΛΑ ΣΟΦΙΑΔιοικητικό Προσωπικό
4.ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ222 809 9672Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ