Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 6 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7672, 210 727 7971Χώρος
2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7671 Χώρος
3.ΚΑΡΥΔΑ ΑΡΓΥΡΩ210 727 7331Διοικητικό Προσωπικό
4.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ210 727 7971 Χώρος
5.ΤΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ210 727 7672Διοικητικό Προσωπικό
6.ΧΑΝΤΖΗΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ210 727 7376Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ