Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ210 727 7501Διοικητικό Προσωπικό
2.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ210 727 7570Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ210 727 7570 Χώρος
4.ΜΠΑΡΜΠΟΗ ΑΘΗΝΑ210 727 7967Διοικητικό Προσωπικό