Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 5 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Σχολών
Τμήμα: Νομικής
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 368 8747 Χώρος
2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 368 8748 Χώρος
3.ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
4.ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ210 368 8654Διοικητικό Προσωπικό
5.ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ210 368 8652Συνεργάτης