Περιεχόμενα:
Νομική
Επιστημών της Αγωγής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Θεολογική
Οικoνομικών και Πολιτικών Επιστημών
Επιστημών Υγείας
Φιλοσοφική
Θετικών Επιστημών
 
 
Νομική
Νομικής
 
 
Επιστημών της Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 
 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 
 
Θεολογική
Θεολογίας
Κοινωνικής Θεολογίας
 
 
Οικoνομικών και Πολιτικών Επιστημών
Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
 
 
Επιστημών Υγείας
Ιατρική Σχολή
Νοσηλευτικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
 
 
Φιλοσοφική
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Θεατρικών Σπουδών
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μουσικών Σπουδών
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ψυχολογίας
 
 
Θετικών Επιστημών
Βιολογίας
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Μαθηματικών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Φυσικής
Χημείας