ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 5587
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Περιουσίας,
Τμήμα: Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ)
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

επιστροφή