ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 8706
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Σχολών,
Τμήμα: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σόλωνος 57, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου 2ος όροφος, κοσμητεία

επιστροφή