ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 9361
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ε.Λ.Κ.Ε.,
Τμήμα: Τμήμα Στήριξης Έργων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σταδίου 5, Αθήνα,
105 62  
Αρ. Γραφείου γρ.πρακτικής άσκησης, 1ος, γρ.119

επιστροφή