ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 8264
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Διδασκαλειο Ξένων Γλωσσών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 7, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου Διδασκαλειο Ξένων Γλωσσών - Γραμματεία

επιστροφή