ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΘΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 8234
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 15, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου 5ος Όροφος

επιστροφή