ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α
Τηλέφωνο 210 368 8188
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Παν/μίου Αθηνών Α.Ε.
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ακαδημίας 52, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή