ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Τηλέφωνο 210 727 6324
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση: Δ/νση Μηχανοργάνωσης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου εξωτερική είσοδος Μαθηματικού (κτίριο 6)

επιστροφή