ΤΑΜΠΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο 210 368 8072
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα,
106 80  
Αρ. Γραφείου Ισόγειο

επιστροφή