ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΦΕΠΑ
Τηλέφωνο 210 727 5585
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Υγειονομική Υπηρεσία
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

επιστροφή