ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνο 210 368 9181
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση: Γραφείο Γενικής Δ/νσης Εκπαίδεσης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 1ος όροφος

επιστροφή