ΚΟΛΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 7430
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου 6ος όροφος, γραφείο 626

επιστροφή