ΑΣΤΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 8917
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θεμιστοκλέους 6, Αθήνα,
106 78  
Αρ. Γραφείου 2ος Όροφος Γραφείο 1

επιστροφή