ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 8964
E-mail
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θεμιστοκλέους 6, Αθήνα,
106 78  
Αρ. Γραφείου 2ος Όροφος Γραφείο 12

επιστροφή