ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Τηλέφωνο 210 368 9079
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 4ος

επιστροφή