ΚΕΜΕΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο
E-mail
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα,
115 27  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή