ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ
Τηλέφωνο 210 727 6527
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ /ΝΤΡΙΑ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Κεντρική Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.

επιστροφή