ΡΕΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο 210 727 7844
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου 8ος Όοροφος, κυψ.829, Σπουδαστήριο Βυζ. & Νεοελ. Φιλ.

επιστροφή