ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΙΜΙΛΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9659
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 3ος Όροφος Γρ.32 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

επιστροφή