ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 9690
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Κεντρική Διοίκηση,
Διεύθυνση: Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή