ΤΣΙΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Τηλέφωνο 210 368 8740
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Σχολών,
Τμήμα: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σόλωνος 57, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου 2ος όροφος, κοσμητεία

επιστροφή