ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9673
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Κεντρική Διοίκηση,
Διεύθυνση: Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή