ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9673
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ε.Λ.Κ.Ε.,
Τμήμα: Τμήμα Λογιστηρίου και Ανθρωπίνων Πόρων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

επιστροφή