ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 9485, 210 368 9370
E-mail
Ιδιότητα Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
Τμήμα Σχολή: Οικoνομικών και Πολιτικών Επιστημών,
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σοφοκλέους 1, Αθήνα,
105 59  
Αρ. Γραφείου 5ος Όροφος, γρ 516

επιστροφή