ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο 210 727 5183
E-mail
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Ι15 - Κτίριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

επιστροφή