ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Τηλέφωνο 210 727 5687
E-mail
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Ι14 - Κτίριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

επιστροφή