ΚΟΝΤΑΛΗ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 727 5745
E-mail
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα Σχολή: Θεολογική,
Τμήμα: Γραμματείες των Σχολών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή