ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 9097, 210 368 9098
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση: Δ/νση Μηχανοργάνωσης,
Τμήμα: Τμήμα Μηχανογράφησης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡ.ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

επιστροφή