ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΦΠΑ
Τηλέφωνο 210 368 8257
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Ευρέσεως Εργασίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 15, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή