ΜΠΑΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τηλέφωνο 210 727 7695
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Τομέας: Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 647

επιστροφή