ΝΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τηλέφωνο 210 727 5580
E-mail
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Υγειονομική Υπηρεσία
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Ισόγειο

επιστροφή