ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I
Τηλέφωνο 210 368 8261
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Εργαστήριο Πληροφορικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 15, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου 3ος Όροφος, PC-LAB

επιστροφή