ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΠ/007 ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 8270
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 7, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου Θυρωρείο

επιστροφή